Zdravé jídlo podle Světové zdravotnické organizace – WHO

Aktualizováno: 20. bře 2020

Přináším vám překlad článku z oficiálních stránek Světové zdravotnické organizace. Je tu přesně popsáno, co je a co není zdravé. Je to doporučení Světové zdravotnické organizace, takže nikdo o něm nemůže pochybovat. Jediné, co mě na článku mrzí je, že je pro laika trochu zašifrovaný pojmy jako trans-tuky, procenty celkového příjmu apod. Pokusila jsem se je pro vás rozšifrovat. Moje poznámky jsou psány kurzívou.

Světová zdravotnická organizace

Základní fakta

  • Zdravá strava pomáhá chránit před podvýživou ve všech jejích formách a také před nekomunikovatelnými chorobami (NCD), včetně diabetu, srdečních chorob, mrtvice a rakoviny

  • Nezdravá strava a nedostatek fyzické aktivity vedou ke globálním zdravotním rizikům

  • Zdravé stravovací návyky začínají brzy v životě – kojení podporuje zdravý růst a zlepšuje kognitivní vývoj a může mít dlouhodobější zdravotní přínosy, jako je snížení rizika nadváhy nebo obezity a vývoj NCD později v životě

  • Příjem energie (kalorií) by měl být v rovnováze s výdaji energie. Aby se zabránilo nezdravému nárůstu hmotnosti, neměl by celkový tuk překročit 30 % celkového příjmu energie [1, 2, 3]. Příjem nasycených tuků by měl být menší než 10 % celkového příjmu energie a příjem trans-tuků méně než 1 % celkového příjmu energie, s posunem ve spotřebě tuku od nasycených tuků a trans-tuků k nenasyceným tukům [3] a směrem k eliminaci průmyslově vyráběných trans-tuků [4, 5, 6].

* = omezte tuky v potravě, místo nasycených tuků a trans-tuků používejte nenasycené tuky


Co jsou nasycené tuky?

Nacházejí se v potravinách živočišného původu a v tropických ole