Rostlinná strava výrazně snižuje riziko těžkého průběhu COVID-19

Podle studie uveřejněné v BMJ Nutrition, Prevention & Health (květen 2021) může rostlinná strava nabídnout ochranu proti závažnému průběhu COVID-19. Je to jedna z prvních studií, která zkoumala stravovací návyky v souvislosti s onemocněním COVID-19.


Rostlinná strava výrazně snižuje riziko těžkého průběhu COVID-19

Během dvouměsíčního období v létě roku 2020 provedli vědci průzkum u 2884 lékařů a zdravotních sester v první linii, kteří uváděli vysokou frekvenci expozice pacientům s COVID-19. Pracovníci ve zdravotnictví ve specializacích, jako je interní lékařství, urgentní medicína a kritická péče, pracovali ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Velké Británii a Spojených státech.


"Snížení bylo ještě větší, když se podíváme pouze na ty, kteří jedli rostlinnou a vegetariánskou stravu: Tito účastníci měli o 73 procent nižší pravděpodobnost výskytu středně těžkého až těžkého onemocnění COVID-19..."

Kromě odpovědi na otázky týkající se anamnézy, životního stylu a příznaků COVID-19 účastníci vyplnili dotazník se 47 položkami týkající jídla. Výzkum vedla MUDr. Sara Seidelmann z Kolumbijské univerzity.


Výsledky byly fascinující: Účastníci, kteří jedli rostlinnou stravu, vegetariánskou stravu nebo pescovegetariánskou stravu (žádné maso kromě ryb), měli o 59 procent nižší pravděpodobnost středně těžkého až závažného průběhu COVID-19. Snížení bylo ještě větší, když se podíváme pouze na ty, kteří jedli rostlinnou a vegetariánskou stravu: Tito účastníci měli o 73 procent nižší pravděpodobnost výskytu středně těžkého až těžkého onemocnění COVID-19 ve srovnání s účastníky, kteří nedodržovali rostlinnou nebo vegetariánskou stravu. Tyto výsledky se podstatně nezměnily, ani s přihlédnutím k tělesné hmotnosti, cvičení, kouření...