top of page

Proč byste vašim dětem už nikdy neměli koupit šunku?

Aktualizováno: 17. 3. 2021

Tento článek je doslovným překladem 12 otázek a odpovědí ze stránek Světové zdravotnické organizace WHO.


Karcinogenita červeného a zpracovaného masa

WHO – 12 otázek a odpovědí týkající se karcinogenity konzumace červeného a zpracovaného masa


1. Co považujete za červené maso?

Červené maso znamená veškeré svalové maso savců včetně hovězího, telecího, vepřového, jehněčího, skopového, koňského a kozího.

2. Co považujete za zpracované maso?

Zpracovaným masem se rozumí maso, které bylo transformováno solením, kvašením, uzením nebo jinými procesy za účelem zvýšení chuti nebo zlepšení konzervace. Většina zpracovaného masa obsahuje vepřové nebo hovězí maso, ale zpracované maso může také obsahovat jiná červená masa, drůbež, droby nebo vedlejší produkty z masa, jako je krev.

Příklady zpracovaného masa zahrnují párky, šunku, klobásy, salámy, paštiky, masové konzervy, omáčky na bázi masa atd.


"Analýza údajů z 10 studií odhadla, že každých 50 gramů zpracovaného masa konzumovaného denně zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku přibližně o 18 %."

3. Mění metody vaření masa riziko? Metody vaření při vysoké teplotě vytvářejí sloučeniny, které mohou přispívat ke karcinogennímu riziku, ale jejich role není dosud plně objasněna.

4. Červené maso bylo klasifikováno jako skupina 2A, pravděpodobně karcinogenní pro člověka. Co to přesně znamená? V případě červeného masa je klasifikace založena na omezených důkazech z epidemiologických studií prokazujících pozitivní souvislosti mezi konzumací červeného masa a rozvojem kolorektálního karcinomu, jakož i na silných mechanistických důkazech. Omezené důkazy znamenají, že mezi expozicí původci a rakovině bylo pozorováno pozitivní spojení, ale nebylo možné vyloučit jiná vysvětlení pozorování (technicky nazývaná náhoda, zaujatost nebo zmatení).

5. Zpracované maso bylo klasifikováno jako skupina 1, karcinogenní pro člověka. Co to znamená? Tato kategorie se používá, pokud existují dostatečné důkazy o karcinogenitě u lidí. Jinými slovy, existuje přesvědčivý důkaz, že agent způsobuje rakovinu. Hodnocení je obvykle založeno na epidemiologických studiích, které ukazují vývoj rakoviny u exponovaných lidí. V případě zpracovaného masa je tato klasifikace založena na dostatečných důkazech z epidemiologických studií, že konzumace zpracovaného masa způsobuje kolorektální rakovinu.

6. Zpracované maso bylo klasifikováno jako karcinogenní pro člověka (skupina 1). Kouření tabáku a azbest jsou také klasifikovány jako karcinogenní pro člověka (skupina 1). Znamená to, že konzumace zpracovaného masa je tak karcinogenní jako kouření tabáku a azbest?

Ne, zpracované maso bylo zařazeno do stejné kategorie jako příčiny rakoviny, jako je kouření tabáku a azbest (IARC skupina 1, karcinogenní pro člověka), ale to neznamená, že jsou všichni stejně nebezpeční. Klasifikace IARC popisují sílu vědeckých důkazů o tom, že agent je příčinou rakoviny, spíše než o posouzení úrovně rizika.

7. Jaké druhy rakoviny jsou spojeny s konzumací červeného masa?

Nejsilnějším, ale stále omezeným důkazem spojeným s konzumací červeného masa, je rakovina tlustého střeva a konečníku. Existují také důkazy o souvislostech s rakovinou slinivky a prostaty.

8. Jaké druhy rakoviny jsou spojeny s konzumací zpracovaného masa?

Pracovní skupina IARC dospěla k závěru, že konzumace zpracovaného masa způsobuje kolorektální rakovinu. Byla také pozorována souvislost s rakovinou žaludku, ale důkaz není přesvědčivý.

9. Mohli byste kvantifikovat riziko konzumace červeného a zpracovaného masa?

Spotřeba zpracovaného masa byla ve zkoumaných studiích spojena se zvýšeným rizikem rakoviny. V těchto studiích se riziko obecně zvyšovalo s množstvím spotřebovaného masa. Analýza údajů z 10 studií odhadla, že každých 50 gramů zpracovaného masa konzumovaného denně zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku přibližně o 18 %.

Riziko rakoviny spojené s konzumací červeného masa je obtížnější odhadnout, protože důkaz, že červené maso způsobuje rakovinu, není tak silný. Pokud by však bylo prokázáno, že spojení červeného masa a kolorektálního karcinomu je příčinné, údaje ze stejných studií naznačují, že riziko kolorektálního karcinomu se může zvýšit o 17 % na každých 100 gramů červeného masa konzumovaného denně.

10. Kolik masa je bezpečné jíst? Riziko se zvyšuje s množstvím spotřebovaného masa, ale dostupné údaje pro vyhodnocení neumožňují dospět k závěru, zda existuje bezpečná úroveň.

11. Kolik studií bylo hodnoceno?

Pracovní skupina IARC zvážila více než 800 různých studií rakoviny u lidí (některé studie poskytly údaje o obou druzích masa; celkem více než 700 epidemiologických studií poskytlo údaje o červeném masu a více než 400 epidemiologických studií poskytlo údaje o zpracovaném masu).

12. Jaká opatření by podle vás měla vláda učinit na základě vašich výsledků?

IARC je výzkumná organizace, která vyhodnocuje důkazy o příčinách rakoviny, ale jako taková nedává zdravotní doporučení. Monografie IARC se však často používají jako základ pro vytváření vnitrostátních a mezinárodních politik, pokynů a doporučení pro minimalizaci rizik rakoviny. Vlády se mohou rozhodnout zahrnout tyto nové informace o rizicích rakoviny zpracovaného masa v souvislosti s dalšími zdravotními riziky a přínosy do aktualizace stravovacích doporučení.

Zdroj:

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page